Magyar Anti-dopping Csoport tájékoztató

no-dopping

A cikkben olvashatják a Magyar Antidopping Csoport tájékoztatóját a holléti információ szolgáltatásáról RTP tagok (Nemzeti Nyilvántartott Csoport tagjai) számára…

 

 

Amennyiben Ön nem regisztrált felhasználója a Magyar Antidopping Csoport elektronikus rendszerének, elsőként kérjük, regisztráljon a Magyar Antidopping Csoport honlapján (www.antidopping.hu) a “Sportolók” menüpont alatt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adataiban beállott – így az e-mail és levelezési címét illető – esetleges változások haladéktalan frissítése, az adatok mindenkor naprakész állapotban tartása, továbbá a bejövő levelek ellenőrzése az Ön személyes kötelessége és felelőssége.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Antidopping Csoport bizonyos hivatalos értesítéseit elektronikus úton juttatja el Önhöz, ezúton kérjük, hogy az előzetesen megadott e-mail címére érkező leveleit – az Ön érdekében – rendszeresen ellenőrizni szíveskedjék.

A holléti információ szolgáltatása körében a versenyző köteles:

 1. minden edzést (hely és idő), edzőtábort, versenyt pontosan megjelölni, teljes időtartamában (minimum időtartam: 60 perc);
 2. amennyiben az adott napon nincs edzés, edzőtábor vagy verseny, akkor arra a napra legalább 1 óra elérhetőséget/ráérést biztosítani és megadni;
 3. az elérhetőséget a valóságnak megfelelően, és bárki számára egyértelműen beazonosíthatóan megadni;
 4. Csak olyan időtartam és helyszín jelölhető meg, ahol a doppingellenőrzés a sportoló megítélése szerint végrehajtható.
 5. a jelentését frissíteni, amennyiben az előzőleg leadottakban változás történik;
 6. a jelentésmódosítást, a programjában bekövetkező változás tudomására jutásától a lehető legrövidebb időn belül megtenni;
 7. a jelentést legkésőbb az érintett hónap 1 napjáig elkészíteni, és a teljes havi programot, a Magyar Antidopping Csoport honlapján keresztül működtetett holléti információs rendszer számára megadni
 8. Aki a Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoportnak (IRTP) is tagja, annak ezzel egyidőben az ADAMS rendszer használata is előírt, melyről az adott sportág Nemzetközi Szövetsége dönt. (az ADAMS rendszer annyiban tér el, hogy negyedéves programot kér, vagyis 3 hónapra előre kell elkészíteni a jelentést).

Az RTP csoport jelenlegi tagjainak felsorolása:

 • 145 Fejes Gábor kerékpár
 • 146 Kenyó Anita kerékpár
 • 147 Kusztor Péter kerékpár
 • 148 Lovassy Kisztián kerékpár
 • 150 Szalontay Sándor kerékpár
 • 151 Vidákovich Sára kerékpár