MKSZSZ Közgyűlési meghívó 2015

mkszsz

Felhívjuk a tagszervezeteink képviselőinek figyelmét, hogy a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség (MKSZSZ) 1/2015.04.15. számú határozata értelmében éves rendes közgyűlését 2015. május 15-én, 14 órai kezdettel tartja. A közgyűlésen a törvényi változások által előírt kötelező alapszabály módosítást is végre kell hajtani.

Ezen okból tisztelettel meghívom Önt az eseményre. A napirendi pontok a következők:

  1. Az elnökség 2014. évi tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló
  2. Közhasznúsági melléklet
  3. MKSZSZ Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése
  4. A Szövetség 2014. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi beszámoló
  5. 2015. évi szakmai és pénzügyi terv
  6. 2015. évi tagdíj mértékének megállapítása alapszabály szerint
  7. Alapszabály módosítás (Az MKSZSZ Alapszabályának kötelező jogharmonizációja a törvényi változásoknak megfelelően)
  8. Egyebek

Helyszín:
Budapesti Erőmű Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 52.)

Időpont:
2015. május 15. (péntek), 14:00

A Közgyűlésen szavazásra jogosult az MKSZSZ tag bírósági/cégbírósági nyilvántartásban szereplő képviselője, illetve az általa írásban meghatalmazott személy. A meghatalmazás minta letölthető a szövetség honlapjáról.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre ugyanazon a napon és helyszínen, azaz, 2015. május 15-én 15:00-tól változatlan napirendi pontokkal kerül sor. A megismételt közgyűlés, határozatképes a megjelentek számára való tekintet nélkül.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó dokumentumok a Közgyűlés időpontja előtt 10 nappal honlapunkon (www.mksz.com) letölthetők.