Rio 2016 Paralimpiai Játékok – Kvalifikációs útmutató

rio2016

A jelen cikkben letölthető Útmutató részletesen taglalja, hogy miként kvalifikálhatják magukat a versenyzők és csapatok a 2016-os Riói Paralimpiai Játékok programjában meghirdetett mind a 22 versenyszám esetében. Az Útmutató a Nemzeti Paralimpiai Bizottságok (NPB), a Nemzeti Sportszövetségek (NSSZ), a sport ügyintézők, edzők és versenyzők számára ismerteti a paralimpiai mozgalom legjelentősebb és legelismertebb sporteseményén való részvétel feltételeit.

Az Útmutató tartalma:

 • a 2016-os Riói Paralimpiai Játékok programjának áttekintése,
 • a részvételi jogosultságra vonatkozó általános IPC elıőírások,
 • az egyes sportágak sajátságos kvalifikációs kritériumai (alfabetikus sorrendben),
 • a dokumentumban használt kifejezések szójegyzéke.

Az egyes sportágak sajátságos kvalifikációs kritériumainak felépítése

Az Útmutató minden egyes sport specifikus fejezete standard formátumot követ. Az olvasó gyorsan megtalálhatja a keresett információt és összevetheti a többi sportággal. Az egyes sportágakra vonatkozó sajátságos kvalifikációs kritériumok standard felépítése a következő:

 • Versenyszámok
 • Versenyzői kvóta
 • A kvalifikációs helyek kiutalása
 • Az NPB-knek kiutalt maximális kvóta
 • Részvételi jogosultság (sportáganként eltérő)
 • Maximális nevezés NPB-nként
 • Kvalifikációs rendszer
 • Kvalifikációs időrend
 • A kvalifikációs helyek visszaigazolási folyamata
 • A fel nem használt kvalifikációs helyek újraelosztása
 • Nemzetközi Szövetség (NSZ) elérhetősége

Kvalifikációs módszerek

Az adott sportág jellege és hagyományai tükrében az NSZ-ek különféle kvalifikációs módszerek közül válogathatnak. A (lentebb felsorolt) kvalifikációs módszerek meghatározásakor minden sportág esetében az alábbi alapelveket veszik figyelembe:

 • biztosítani kell a világ élsportolói számára, hogy a létező legmagasabb szinten mérhessék össze tudásukat és képességeiket,
 • fenn kell tartani a diszkrimináció-mentességet, mint alapvető erkölcsi koncepciót, valamint
 • regionális kvalifikációs lehetőségeket kell biztosítani, valamint a kvalifikációs helyek regionális elosztása igazolhat módon a kiváló teljesítménynek és/vagy az adott régióban kiemelkedő jelentőségű sportágaknak megfelelően történjen.

A legtöbb sportág esetében a rendező ország részvétele fenntartott kvalifikációs helyeken keresztül garantált. A rendező országot képviselő versenyzőknek ettől függetlenül azonban ugyanúgy meg kell felelniük a részvételi jogosultságra vonatkozó valamennyi követelménynek ahhoz, hogy indulhassanak a paralimpiai játékokon.

Az alábbi, teljesítmény-alapú kvalifikációs módszerek alkalmazhatók:

 • Világbajnokságon elért helyezés
 • Regionális/zóna bajnokságon, vagy regionális játékokon elért helyezés
 • Egyéb, NSZ által szankcionált versenyen vagy paralimpiai kvalifikációs selejtezőn elért helyezés
 • Világ- vagy regionális ranglistán elért helyezés
 • Specifikus paralimpiai kvalifikációs ranglistán elért helyezés
 • A Kvalifikációs Szintminimum (MQS) teljesítése, azt követően kvóta kiutalási szabállyal, vagy a nélkül
 • Kétoldalú Bizottság meghívása (lásd a jelen fejezet 8. oldalát)

A fentieken túl néhány Egyetemességet biztosító kvalifikációs hely kerül kiosztásra az IPC belátása szerint, az olyan NPB-ket képviselő versenyzők között, amelyek a fenti kvalifikációs módszerek szerint nem tudtak helyet szerezni maguknak a paralimpiai játékokra (lásd a jelen fejezet 9. oldalát).

Kérdések és változások

Az egyéni sportágakkal kapcsolatos kvalifikációs kérdésekkel kapcsolatban kérjük, forduljanak az érintett NSZ-hez. Általános jellegű kérdéseket az IPC sport részlege e-mailben fogad: juergen.padberg@paralympic.org. Előfordulhat, hogy időnként frissíteni kell a jelen dokumentumot. A módosítások az Útmutató legvégén találhatók. Az Útmutató mindenkori legfrissebb változata (lásd a legelső oldalon szereplő adatokat) elérhetı a www.paralympic.org/rio-2016 weboldalon.

Megjegyzés: A jelen Útmutató mindenkori érvényes változata az IPC weboldalán található meg.

Hivatalos nyelv

Az IPC hivatalos nyelve az angol. Amennyiben bármelyik szervezet belső felhasználásra lefordítja ezt a dokumentumot, úgy eltérés vagy ellentmondás esetén mindig az angol változat mérvadó.

Copyright (2013)

Minden jog fenntartva. A jelen publikáció kereskedelmi célokra sem részben, sem egészében semmilyen formában vagy módon nem másolható vagy továbbítható az IPC elızetes, írásos engedélye nélkül.

A teljes Kvalifikációs útmutató megtekintése/letöltése