Törzsök Zsolt az alapszabály módosításáról

bringacafe3

Nemrégiben interjú jelent meg Polony István MKSZ elnökkel a bringasport.hu portálon. Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök, MKSZ alelnök véleményét az interjú kapcsán a BringaCafe oldal tette közzé, ezt közöljük most tovább teljes egészében, vágatlanul.

 

Polony István MKSZ elnök által a bringasport.hu portálon közzétett interjúja aláhúzta annak szükségességét és időszerűségét, hogy a kerékpársportban meglévő problémákat a lehető legrövidebb időn belül meg kell oldani.

Közös érdek és akarat van az MKSZ elnökével abban, hogy a kiemelt sportágnak nyújtott támogatásokat a legszabályozottabban, legoptimálisabban és a leghatékonyabban hasznosítsuk. Az ellenőrzés és az elszámoltathatóság figyelembe vételével. Az interjú nem tér ki azonban arra, hogy a szakágak működtethetőségének alapvető feltétele az MKSZ munkarendjének betartása. Különösen most, mivel az elnökségi üléseken meghozott határozatok a sportág működésére döntő hatással bírnak.

A nézetkülönbség abból adódhat, hogy az elnöki nyilatkozat szerint amíg ő egy új struktúrában, addig a sportág képviselőnek nagy része a következőkkel látja megoldottnak:

  • a folyamatok további szabályozásával,
  • a felelősségek és a hatáskörök szigorú betartásával/betartatásával,
  • az elnökség ellássa/elláthassa irányítási és ellenőrzési funkcióit.

Az sem kérdéses, hogy a különböző források elosztása és felhasználása nem történhet személyes kapcsolatok és egyéni érdekek érvényesítése által, sem az egyes szakágak olimpiai mozgalomban betöltött súlyának figyelembe vétele nélkül. Viszont illúziónak tűnhet, hogy az ernyőszervezet, megfelelőképpen képviselni tudja az egyes szakágak/tagszervezetek érdekeit, amikor hasonló, korábban megvalósításra került megoldások sem váltották be az ezzel szemben támasztott elvárásokat, mivel a sportági szakszövetség alulról szerveződő társadalmi szervezet.

Az elnöki felvetés azon pontja, amely az egyszemélyi felelősséget állítja fókuszba, korábban is elvárás volt. Ezt azonban nem lehet azonosnak tekinteni egy egyszemélyi döntési hatáskörrel.

Ezt támasztja alá az is, hogy az elnök és az elnökség tagjai sem képviselnek azonos álláspontot a fenti kérdésben.

Nem kérdés, hogy a különböző felügyelő szerveknél (MOB, EMMI stb.) egyes személyek által tett látogatásokat nem előzték meg belső egyeztetések, amely nem a szervezeti felépítésre, hanem a szolgálati út be nem tartására/tartatására, illetve a belső fegyelem hiányára vezethető vissza.

A különböző szakágak specifikus céljait (olimpiai mozgalom, igazolt versenyzői létszám, popularitás stb.), a jelen szervezeti struktúra támogatja, ezek elveszítenék megfelelő súlyozásukat az elnöki elképzelés szerint. A szervezeti átalakítás a folyamatok újragondolását is jelenti egyben, amely a további jelentős időt vesz igénybe.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres és mindenki által később elfogadott, képviselt szervezeti átalakításokhoz hosszas elemzésre, tervezésre, előkészítő munkára és megfelelő érdekegyeztetésre van szükség. Ez hozza meg a későbbiekben, a mindenki által képviselt eredményt. Egy eltérő megoldás, a tapasztalatok szerint a sikerességet kérdőjelezi meg.

Ideális időpont lett volna az elképzelés hatásainak vizsgálatát és a szükséges egyeztetéseket már 2014 novemberében megkezdeni, így az nem csúszott volna bele a 2015. évi versenyszezonba, amely egyben az olimpiai kvalifikációs időszakot jelenti. Ennek okán már nemcsak az elnök úr által felvázolt érdeksérelmek lángolhatnak fel újra, hanem veszélybe kerülhet a sportág sikeres riói kvalifikációja, amely egyben a kerékpár kiemelt sportági státuszának megőrzését is veszélyeztetheti.

Túl az MKSZ kiemelten közhasznú státuszának jogi rendezésén, valamint az Alapszabály új Ptk-nak való megfeleltetésének feladatán, az egyetlen rövid távú megoldásnak az tűnik, ha az MKSZ saját kompetenciáján belül, a ráruházott feladatokat saját hatáskörében szabályozza. A szabályozások betartását pedig a korábbiaknál jóval szigorúbban ellenőrzi, mint például tervezések, pénzügyi fegyelem betartatása, beszámoltatás és elszámoltathatóság, az átláthatóság megteremtése és biztosítása, szolgálati utak betartatása…

Jó hír, hogy az elnöki riportban is megemlített sportágfejlesztési program kidolgozása és megfogalmazása több, mint egy évig tartó, a szakági szövetségek összehangolt közös munkájának köszönhetően elkészítésre került, amely bázisát képezheti, a Kiemelt Sportágfejlesztési Program kormányzat és a minisztérium felé történő beszámolójának. Így együttesen a fent leírtakkal rövid időn belül stabilizálhatóvá válik a sportág működtetése. De ennek további lényeges feltétele a 2015. évi működtetéshez forrásokat biztosító szerződések mihamarabbi megkötése és folyósítása, amely MKSZ részéről haladéktalan elintézésében a szakági szövetségek nagyon bíznak.

Forrás: BringaCafe